Esther en Ester hebben elkaar leren kennen tijdens hun werkzaamheden bij Sterk Huis, waar Esther 17 jaar gewerkt heeft voordat ze haar eigen praktijk begon. In het uitwerken van de trajecten voor kinderen in complexe scheidingssituaties merkten ze dat ze elkaar vonden in het werken met en voor kinderen en dat zij elkaar aanvullen en versterken in het werken met deze doelgroep. Toen ze met elkaar het gemis van dit prentenboek bespraken, wisten zij direct: dit willen we samen gaan doen! Daarmee is de samenwerking van start gegaan en hopelijk komt er nog veel moois uit voort.

Esther Faro

Esther Faro heeft in januari 2020 haar eigen praktijk ‘Praktijk bij Esther’ opgericht; Haar werkzaamheden zijn gericht op Kindbehartiging, hulp bij scheiden en gezinsverandering. Haar gedrevenheid is gericht op het werken met kinderen in een complexe gezinssituatie. Ieder kind heeft vragen over zijn of haar situatie. Esther is er van overtuigd dat antwoorden op deze vragen, passend bij de leeftijd, bijdragen aan een goede ontwikkeling van kinderen. Hierdoor is het idee tot stand gekomen voor het schrijven van een kinderboek gericht op statusvoorlichting.

Ester Bazelmans

Ester Bazelmans is werkzaam als gedragswetenschapper bij Sterk Huis, een hulpverleningsorganisatie voor jeugdigen en volwassenen in Goirle, zij is verbonden aan team Complexe Scheidingen. Ze werkt dagelijks met gezinssystemen in complexe scheidingen, waaronder kinderen die niet weten wie hun vader of moeder zijn en ziet daarbij ook hoe ouders worstelen met hoe zij dit hun kind kunnen vertellen. Ester’s overtuiging is dat ouders in staat zijn om dit zelf mee vorm te geven, zolang zij maar de juiste ondersteuning krijgen. Ester is zelf dol op prentenboeken en is ervan overtuigd dat het een hulpmiddel kan zijn bij het geven van statusvoorlichting.